page contents

Gjeni aparatin e dëgjimit

Beltone që i përshtatet më

së miri nevojave tuaja, stilit

të jetesës dhe shkallës së

humbjes së dëgjimit 

 

Të disponueshëm në linjat e mëposhtme të aparateve të dëgjimit

Marrës në vesh (RIE)

Stili më i popullarizuar, praktikisht i padukshëm përmban një shtresë të vogël që fshihet pas veshit tuaj dhe lidhet nëpërmjet një tubi transparent në miniaturë me një komponent të vogël në kanalin tuaj të veshit. 

Aparatet e dëgjimit me porosi

Aparatet e dëgjimit të personalizuar përfshijnë disa nga stilet më të vogla të disponueshme – Invisible-in-Canal (IIC), Completely-in-Canal (CIC),  In-the-Canal (ITC) , In-the-Ear (ITE ) dhe Mic- në Helix (MIH) . Ato janë bërë me porosi për t’iu përshtatur anatomisë së veshit tuaj për komoditetin dhe cilësinë më të mirë të zërit. 

Prapa veshit (BTE)

BTE e vogël, e lehtë për t’u veshur gjatë gjithë ditës dhe buxhetore, përputhet me flokët dhe ngjyrën tuaj dhe fshihet lehtësisht. Ato ndihmojnë të gjithë spektrin e humbjes së dëgjimit, nga e lehta në të rënda.