Degjimi Juaj

Dëgjimi i mirë është i rëndësishëm për të jetuar mirë

Falë dëgjimit ne mund të marrim pjesë plotësisht në gjithçka që ndodh rreth nesh dhe të ndajmë emocionet më të bukura me familjen dhe miqtë. Mënyra më e mirë për ta mbajtur atë të shëndetshëm është të përvetësoni një mënyrë jetese të shëndetshme dhe të vlerësoni në mënyrë periodike aftësitë e tij, duke u mbështetur në profesionistë të kualifikuar siç janë ekspertët e Otofon.

Humbja e dëgjimit, ose hipoakuzia , manifestohet përmes perceptimit të zvogëluar të disa tingujve, i përcaktuar nga mungesa ose marrja e reduktuar e frekuencave specifike. Ndodh më shpesh tek njerëzit e moshuar për shkak të një plakje natyrore të sistemit të dëgjimit: më shumë se 40% e njerëzve midis 60-69 vjeç kanë një formë të konsiderueshme të humbjes së dëgjimit dhe incidenca rritet deri në 90% pas moshës 80 vjeç . 

 

Humbja e dëgjimit tek fëmijët

 

Humbja e dëgjimit në fëmijëri mund të trashëgohet ose të lidhet me ndërlikime gjatë shtatzënisë ose lindjes. Gjatë fëmijërisë, kontraktimi i sëmundjeve infektive të tilla si fruthi, meningjiti, shytat dhe marrja e ilaçeve ototoksike rrisin rrezikun e dëmtimit të veshit të brendshëm dhe zhvillimin e humbjes së dëgjimit sensorineural dypalësh ose të njëanshëm.

sqAlbanian