DIAGNOSTIFIKIM I HERSHËM I DËMTIMIT TË DËGJIMIT

No Comments
Dëmtimi i dëgjimit është një nga demtimet më të zakonshme të lindjes te fëmijët. Nga një deri në tre fëmijë në një mijë të sapolindur linden me njëfarë shurdhimi.

Ky numër është më i lartë tek fëmijët që kan rrezik të lartë dhe ata janë: fëmijët me peshë të ulët lindje (1500 g), foshnje të parakohshme, histori pozitive familjare të shurdhimit dhe shurdhimit në familje, infeksione kongjenitale, anomali të lindura të kokës dhe qafës , hyperbilirubinaemia, përdorimi i barnave ototoksike (gentamicin, amikacin, tobramicin, …).

Dëmtimi i dëgjimit – shurdhim nënkupton që fëmija nuk dëgjon ose dëgjon më pak zëra, frekuenca ose nuk mund të njohë burimin e zërit dhe ta lokalizojë atë.

Nëse fëmija ka dëmtim të dëgjimit, ai nuk do të jetë në gjendje t’i përgjigjet zërit tuaj dhe tingujve të tjerë siç pritet, dhe kur të rritet do të vini re se gjuha dhe fjala e tij nuk zhvillohet si te fëmijët e tjerë.

Është jashtëzakonisht e rëndësishme për të zbuluar me kohë dhe për të trajtuar fëmijët që nuk dëgjojnë.Te  këta fëmijë nuk do të zhvillohet gjuha dhe fjala, dhe pasojat janë aftësi njohëse, intelektuale, emocionale dhe psikosociale.

Diagnoza e hershme e dëgjimit është tani e disponueshme dhe e mundur. Për diagnozë të hershme është e rëndësishme të merret pikërisht  histori nga prindërit, ekzaminim otorinolaringologjik, vëzhgim surdopedagogjik. Menjëherë pas lindjes së fëmijës, fëmijët diagnostikohen për dëmtimin e dëgjimit. Metodat janë jo-invazive, pa dhimbje dhe krejtësisht të sigurta. Kjo bëhet duke matur emetimet akustike kalimtare dhe duke matur potencialin e evokuar të trurit – BERA.  Një metodë e re, tympanometria shumëfrekuente që plotëson diagnostifikimin përdoret gjithashtu në botë.

Me diagnozën e hershme dhe ndërhyrjen e hershme te këta fëmijë në muajin e gjashtë, fëmijët me dëgjim të dëmtuar do të jenë të shëndetshëm, të lumtur dhe të aftë për të arritur plotësisht potencialin e tyre të zhvillimit.

Burimi : auditiva.mk

Previous Post
APARATET E DËGJIMIT E MBAJNË NË FORMË TRURIN TUAJ
Next Post
Sa kushton nje aparat degjimi!? ÇMIMET!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu