Humbja e degjimit

Shkaqet e humbjes së dëgjimit
Një humbje dëgjimi mund të ndodhë papritur ose gradualisht por ndryshon nga shumica e paaftësive, pasi ajo është e padukshme. Kjo do të thotë se shpesh është e paparashikueshme dhe e pakuptueshme.

Çfarë mund të na ndalojë neve nga dëgjimi i mirë?
Një humbje dëgjimi mund të rezultojë nga ekzistenca e ndonjë problemi në ndonjë vend gjatë rrugëkalimit të dëgjimit, në veshin e jashtëm, në të mesmin ose në të brendshmin, ose në rrugën e nervit auditor për në tru.

Humbja e dëgjimit mund të përshkruhet si kongjenital-e ose e fituar. Një humbje kongjenitale është ajo që duket shpejt pas lindjes. Një humbje e fituar është ajo që ndodh më vonë.
Ne mund të përshkruajmë humbjen e dëgjimit në termat e asaj se kur ajo ndodh në procesin e zhvillimit të të folurës.
Një humbje dëgjimi para linguale (pre-lingual) – është ajo që dëgjimi humbet përpara se fëmija të zhvillojë komplet të folurën dhe gjuhën. Kjo mund të jetë kongjenitale ose e fituar në ditët e para të jetës dhe mund të ndikojë në atë sesa mirë mund të flasë një fëmijë.
Një humbje dëgjimi pas linguale (post-lingual) – do të thotë se humbja e dëgjimit është marrë pas zhvillimit të të folurës dhe gjuhës, që është më e zakonshmja.
Në varësi të asaj se cila pjesë e sistemit të dëgjimit është prekur, një humbje dëgjimi është kategorizuar si konduktive ose sensor-neureal-e, ose një miksturë e të dyjave.

Humbja konduktive e dëgjimit

Kjo shkaktohet nga bllokimi ose dëmtimi i veshit të jashtëm ose të mesëm. Një humbje konduktive e dëgjimit mund të çojë në humbje të të dëgjuarit dhe shpesh mund të kalohet me ndërhyrje mjekësore ose kirurgjik-ale.

Disa shkaqe të humbjes konduktive të dëgjimit janë:
- Bllokimi i të ashtuquajturit kanali i jashtëm i veshit nga dylli i mbledhur atje dhe nga objekte të jashtme;
- Infeksion i veshit të jashtëm (nganjëherë është rezultat i notit);
- Rrjedhje veshi (infeksion i veshit të mesëm), një problem i zakonshëm tek fëmijët;
- Ngurtësim i daulles së veshit, ndoshta nga një infeksion i veshit të mesëm ose nga ndonjë zhurmë e madhe;

Shkaqet e humbjes së dëgjimit
- Otosklerozë, që është një gjendje kur kockat e veshit rriten rreth veshit të mesëm; dhe
- Mbyllje pjesore ose totale e kanalit të veshit (e njohur si atresia).
Një humbje konduktive mund të jetë e fituar (si një ngurtësim i daulles së veshit) ose kongjenitale (si atresia).
Shkalla e humbjes së dëgjimit e shkaktuar nga probleme të ndryshme varion, por ju nuk mund të keni humbje totale dëgjimi nga një problem dëgjimor konduktiv. Në fakt, ajo nuk mund të shkatojë më shumë se një paaftësi pjesore për të dëgjuar. Kjo sepse në nivele të larta të zhurmave, valët kalojnë
nëpër kafkë. Ato kalojnë kanalet konduktive të sistemit dëgjimor dhe kapen nga veshi i mesëm dhe nervat e dëgjimit.
Nëse ka ndonjë bllokim të konduktimit të zhurmës në veshin e jashtëm ose të mesëm, sasia e zhurmës që menaxhohet nga koklea reduktohet. Kjo do të thotë se ndikon më shumë sasia sesa cilësia e zhurmës.
Nëse nuk është i mundur trajtimi mjekësor, njerëzit me humbje dëgjimi konduktiv, në përgjithësi kanë rezultate shumë të mira duke përdorur veshin artificial.

Humbja dëgjimore sensorneurale

- Kjo është si rezultat i dëmtimit ose keqfunksionimit të koklea ose e nervit të dëgjimit (pjesa neural-e). - - Përsëri ajo mund të jetë e fituar ose kongjenitale.
- Shembuj të shkakut të humbjes së dëgjimit sensorneurale përfshijnë:
- Procesin e kalimit të moshës;
- Ekspozimin në zhurma eksesive;
- Meningjit-i dhe sëmundja Meniere;
- Viruse, si shytat dhe fruthi;
- Ilaçe që mund të dëmtojnë sistemin e dëgjimit (të quajtura ilaçe otoksike); dhe
- Dëmtimet e kokës.
- Vendosni fjalë kyçe... Kërko
- Një paaftësi dëgjimore kongjenitale sensorneurale mund të vijë si rezultat i:
- Humbjes së dëgjimit të trashëguar;
- Prematur-itetit, mungesës së oksigjenit në lindje, traumave të tjera në lindje;
- Dëmtimit të bebes së palindur nga viruset, si fruthi gjerman (rubeolë) ose CMV (citomegaloviruset); ose
- Verdhëzës, kryesisht kur është aq serioze sa kërkon transfuzion gjaku.

Personi më i përshtatshëm për të parë shkakun e mundshëm të humbjes së dëgjimit është specialisti i veshit, hundës dhe grykëve. Ai mund të ndërmarrë teste të ndryshme për të eliminuar disa nga faktorët që shkaktojnë humbjen e dëgjimit. Prindërit që kanë fëmijë me probleme me dëgjimin duhet që të
kërkojnë këshillim gjenetik. Kjo mund të jetë ndihmuese në planifikimin e fëmijëve të tjerë dhe gjithashtu për të gjetur shanset që fëmija tjetër të mos lindë përsëri me problemin e humbjes së dëgjimit.
Një humbje dëgjimi sensorneurale të çon jo vetëm në humbje të dëgjimit por edhe në humbje të qartësisë. Sasia dhe cilësia e zhurmës afektohen gjithashtu. Kjo mund të kufizojë edhe përfitimet që mund të vijnë nga një vesh artificial sepse zhurmat mund të jenë jo të mundshme për t’u dëgjuar.
Ka pak trajtime mjekësore për humbjen sensorneural të dëgjimit, kështu që kjo është e përhershme.

Humbje dëgjimi mikse
Kjo është një humbje dëgjimi kur ekzistojnë probleme në të dy rrugëkalimet konduktive edhe në veshin e jashtëm edhe në veshin e mesëm dhe edhe në nervin përkatës të veshit të brendshëm.
Një shembull i një dëmtimi të dëgjimit miks është kur ka humbje konduktive si pasojë e një infeksioni në veshin e mesëm plus një humbje sensorneurale si pasojë e plakjes.

Shenjat e hershme të humbjes së dëgjimit
- Mund të dëgjoni por nuk kuptoni;
- E keni të vështirë të dëgjoni në zhurmë dhe në grupe njerëzish;
- Keni vështirësi të kuptoni njerëzit derisa ata të shikojnë nga ju;
- Mendoni se njerëzit mërmërisin ose hanë fjalët;
- Kërkoni shpesh që njerëzit të përsëritin atë që thonë;

- Doni zë më të lartë TV-je se sa të tjerët përreth;
- Keni keqkuptuar çështjen dhe shqetësoheni kur thoni gjëra të gabuara;
- Evitoni takimet në grup, okazionet sociale dhe takimet familjare sepse keni vështirësi në të dëgjuar;
- Nuk dëgjoni telefonin ose derën kur bie veçse në rastet kur jeni afër;
-Keni zhurma në kokë (tinnitus).

Comments are closed.