page contents

Dëmtimi i dëgjimit është njëra ndër gjendjet shëndetsore më të shpeshta. Nga miliarda njerëz në botë, njëri ndër gjashtë persona ka humbje dëgjimi. Në popullatën botërore ndër njerëzish me dëmtim dëgjimi janë njerëz të moshuar nga mosha 65 vjeçare, dhe çdo i treti ka humbje dëgjimi. Dhe perveç kësaj shumë njerëz jetojnë me dëgjim të dëmtuar dhe nuk ndërmarrin asgjë në lidhje me këtë.

Edhe pse dëmtimi i dëgjimit mund të ndodh papritur, ai më së shpeshti është proces gradual. Pa e kontrolluar preciz dëgjimin nga dita në ditë, vështirë e keni të dalloni që dëgjimi juaj është në rënie.

Normalisht, më së shpeshti familjarët dhe shoqëria e personave me dëgjim të dëmtuar janë ata të cilët shohin se si ndikon dëmtimi i dëgjimit në jetë- shumë më herët se sa vetë personi ta ketë kuptuar.

Perceptimi i sjelljes karakteristike

Ndoshta mund të vëreni kur ndokush e con zërin e pajisjeve siç është TV, radioni apo muzik player. Ndoshta e kanë të vështirë ta ndjekin bisedën kur jeni bashkë në restoran apo kafene. Ndoshta mundohen të dëgjojnë çka flasin fëmijët e vegjël.

Njerëz të tjerë vërejnë probleme kur janë në rrugë kur ka trafik- e kanë të vështirë ti kuptojnë zërat nga zhurma e makinave dhe zhurma të ndryshme. 

Nëse njihni dikend me dëgjim të dëmtuar, sigurisht do të vëreni se sjellja e tij shoqërore ka ndryshuar. Më së shpeshti këta persona tërhiqen nga aktivitetet shoqërore dhe ndjejnë turp, faj apo hidhërim. Gjithashtu mund të jenë më shumë vetëkritik, të frustruar apo depresiv. Gjithë këto sjellje mund të kenë ndikim negativ edhe tek njerëzit që i rrethojnë.

Varësia nga veshët  e huaj

Nëse kaloni një kohë të gjatë me një person që ka dëgjim të dëmtuar, do të vëreni se vazhdimisht duhet të përsërisni atë çka flisni. Shpesh do të kërkohet nga ju të spjegoni çka keni thënë, do t ë kërkohet nga ju edhe çka thonë të tjerët, kurdo qoftë ai person do të ketë nevojë..

Në njëfarë mënyre, lehtë mund të shëndroheni në veshë plotësues për ata persona.

Megjithatë, edhe pse ata mund të jetojnë me këtë situatë, sigurisht ju do të ndjeheni të lodhur deri në fund të ditës- a kjo situatë mund të vazhdoj edhe gjatë natës.

Ndërprerja e vetive të cilat nuk ndihmojnë

Mesatarisht nevojiten 8 vite për dikë me dëgjim të dëmtuar të fillojë me rehabilitim. Ajo është periudh tetë vjeçare të cilët ata persona kanë mungesë të zërave të cilët e bëjnë jetën më të pasur: e qeshura e fëmijëve, cicërima e zogjëve, zëri i valëve të detit.. etj.

Bëheni të vetëdijshëm për lodhjet e shumta që i keni bëre për të ‘përkthyer ‘ dhe ai mund të jetë hapi i parë kryesor për rehabilitimin e personit me dëgjim të dëmtuar. Duke kuptuar përkrahjen e madhe të cilën i’a jepni, ju mund të inkurajoheni të veproni në emër të të dyve.

Kur përballen me faktin që nuk dëgjojnë mirë, disa njerëz atë e mohojnë. Në këto situata është e nevojshme forca, durim dhe këmbëngulje të bindni dikë që doni ta pranojë që nuk dëgjon mirë. Mirë është të keni hyrje të qetë të kujdesshëm dhe gradual. Nëse nuk keni sukses herën e parë mos këmbëngulni- mirëpo provoni prap herën tjetër.

Pranimi i faktit se nuk dëgjon mirë është ndodhi e madhe në jetën e atij personi. Nevojitet kohë që personi ta pranojë që ka dëgjim të dëmtuar. Lajmi i mirë është se secili mund ta pranojë atë dhe me ndihmën e aparateve për dëgjim shumica dëgjojnë më mirë.

Nëse në rethin tuaj mendoni se keni person i cili nuk dëgjon mirë, rekomandojani Qendrat tona Otofon për kontrollë të dëgjimit FALAS.