Zërim i madhë. Dukshmëri e vogël. Me dizajn unik që përshtatet këndshëm në kanalin e veshit tuaj, asnjë aparat tjetër dëgjimi nuk është në gjendje të ofroj një performancë të tillë. I përpunuar për përshtatje perfekte në veshin tuaj Kombinim i performancës dhe diskrecionit Përshtatje e rehatshme dhe zërim kualitativ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu