page contents

CMIMET! Pyetja më e shpeshtë e përdorusve është çmimi i aparateve te degjimit.

Nuk është befasuese sepse aparatet për dëgjim nuk janë temë kryesore dhe publiku i gjerë nuk di shumë për to. Duke e pasur parasysh situatën ekonomike dhe standartin e qytetarëve në shtet ajo është e mundshme.

Si mjet ndihmës i medicinës e cila duhet t’iu shërbej njerëzve me dëgjim të dëmtuar dhe nuk dëgjojnë mirë,

Aparatet për dëgjim, kanë dallim të madh në çmim të cilët varet nga niveli i teknologjisë, e cila është përbërë për secilin model.

Dallimi i nivelit të teknologjisë i klasifikojnë: mundësitë e secilit model të aparatit për dëgjim, dhe vetë kjo ka ndikim në çmimin e aparatit për dëgjim.

Aparatet për degjim janë prodhim i teknologjisë më bashkëkohore. Dhe gjithmonë janë një hap para gjithë prodhimeve tjera në industrinë e elektronikës.

Atë e karakterizon kërkesa për miniaturë cilësore, konsum të ulët të energjisë dhe sigurim i lartë i punës shumëvjeçare, të gjitha arritjet në elektronikë më së shpeshti  aplikohen për herë të parë në industrinë e aparateve për dëgjim.

Për shembull, tranzistori i parë në botë, për të cilën  është ndarë edhe çmimi Nobel, industrija së pari është përdorur në aparatet për dëgjim, ka pasur kërcim të madh në miniatur dhe konsum të vogël të baterive në kohën e saj. 

Për dallim nga celularët bashkëkohor, të cilat janë të njohur dhe të afërt për të gjithë.

Aparati për dëgjim është i pakrahasueshëm në madhësinë e tij të vogël dhe bateritë zgjasin më shumë, mirëpo edhe siguria në punën e saj matet me vite.

Përveç kësaj njerëzit në përgjithsi nuk e dinë që çmimi i aparatit,

në të vërtetë është shumë e shërbimit të plotë, të cilën përdoruesi e fiton për dëgjim më të mirë.

Ky shërbim fillon nga ardhja juaj në një nga Klinikat OTOFON ku së pari kryhet vizita audiologjike ku dhe në bazë të audiometrisë bëhet vlerësimi se cili model i aparatit ju përshtatet sipas shkallës së dëmtimit të dëgjimit.

Pas asaj provohen modelet e aparateve që ua propozojnë,  rregullohet aparati në përputhshmëri me shkallën e dëmtimit, në fund sipas përshtypjes së pacientit dhe ndjeshmërisë zgjedhet aparati për dëgjim i cili më së shumti përshtatet. 

Pas saj ndjeket progresi i përdoruesit në kuptimin e fjalës, analizohet progresi dhe bëhet rregullim plotësues.

Ne cmimin perfshihen shume sherbime..
  • Vizita ORL
  • Vizita Audiologjike
  • Perzgjedhja dhe pershtatja e aparatit ne baze te humbjes.
  • Testet me fjale ose fjali..
  • Kontrollet e vazhduara periodike.
  • Garancia
  • Sherbimet
  • Etj.

Aparatet e degjimit jane te personalizuar per cdo pacient. prandaj dhe cmimet vendosen ne baze te humbjes dhe moshes. Per tu informuar rreth cmimeve kontaktoni klinikat tona.. Ose vizitoni faqen otofon.al