Video tutoriale për aparatet e dëgjimit Beltone

 

Si të filloni të përdorni aparatet e dëgjimit

Si të ndizni/fikni aparatin tuaj të dëgjimit të rikarikueshëm me karikuesin Premium

Si të aktivizoni/fikni pajisjet tuaja Receiver-in-Ear (RIE 312 / RIE 13)

Si të shtoni dhe hiqni gominat

Si të vendosni dhe hiqni aparatet e dëgjimit

Si t’i vendosni siç duhet aparatet e dëgjimit

Si të hiqni aparatet e dëgjimit me kujdes

Si të vendosni aparatet tuaja të dëgjimit në karikues

Si të kujdeseni për aparatet tuaja të dëgjimit

Si të shtoni dhe hiqni filtrat e dyllit

Si të pastroni aparatet e dëgjimit